Kdy odejít do důchodu?

Toto téma bude spíše zajímat lidi, kterým je nad padesát let, tudíž lidi, kterých se to za pár let bude týkat. Myslím si, že lidé, co pracovali od svých dvaceti let či nižším věku, si odchod do důchodu zaslouží. Aby také ne, když takový člověk často musel denně vstávat a už od útlého věku, pokud žil na vesnici, musel jít na pole a orat či se starat o dobytek.

Určitě si zaslouží odpočinek


Na takovém poli se jistě dřelo od rána do večera a kdo kdy pomáhal či pracoval na poli, tak ví, že to žádná sranda není. V případě, že se někdo musel starat i o dobytek, tak musel pracoval soboty a neděle a volno mu zde určitě dopřáno nebylo, pokud za sebe neměl náhradu, proto není vůbec snadné mít farmu či statek a vzít si dovolenou. Kdo zažil, ví o čem mluvím.