Lité podlahy

Lité podlahy bývají také nazývány anhydritové podlahy. Jde o hrubozrnné vylévané lehké podlahy, které jsou způsobem realizace podlah v rodinných domech, bytech, ale také často ve sportovních halách, průmyslových stavbách nebo kancelářských prostorech. Pro jejich výborné technické vlastnosti jsou velmi oblíbené.
Lité podlahy mají vysokou pevnost, při správném vylití bez deformací nebo prasklin. Také výborně vodí teplo, tudíž jsou velice vhodnou volbou v případě podlahového vytápění. Pokládka těchto podlah zkrátí dobu realizace stavby nebo přestavby.

Minimalizace vad

Použití lité podlahy minimalizuje rizika vad způsobených technickými nedostatky a pracovní nekázní při aplikaci. Materiál má minimální roztažnost. U zdí je položena dilatační páska, aby nedocházelo k praskání.