Pr články

Pr články jsou jednou z forem propagace webu, a získání zpětných odkazů. Touto činností se zabývá linkbuilding a SEO. Zpětné odkazy se dají vkládat do článků, a také vznikají registrací stránek do katalogů, psaním blogů, tvorbou podpůrných stránek, výměnou odkazů, i dalšími způsoby.
K čemu jsou zpětné odkazy důležité? Pokud umístíte na web Pr články, nebo jiné texty, které budou obsahovat odkazy na vaše stránky, vyhledávače tyto odkazy zaregistrují, a zhodnotí kvalitu a počet. Myšlenka je taková, že pokud vede na stránku honě kvalitních odkazů z různých jiných webů, bude tato stránka kvalitní.

Důležitost zpětných odkazů

Zpětné odkazy jsou samozřejmě důležité nejen pro vyhledávače, ale i pro čtenáře. Pokud si lidé přečtou vaše Pr články, tak se mohou přes odkazy dostat rovnou na vaše stránky a dozvědět se více.